Informacja katastralna powiatu częstochowskiego
Pomoc      Strona starostwa     Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Sekcje mapy zasadniczej - układ 1965
Osnowa geodezyjna
Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg