Informacja katastralna powiatu częstochowskiego
Pomoc      Strona starostwa     Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Ewidencja
Granice
Punkty
Numery działek
Adresy
Zabudowa
Obrys budynku
Funkcja
iIentyfikator budynku
Pozostałe
Sytuacja
Uzbrojenie
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Uzbrojenie projektowane
2018
2017
2016
2015
Rzeźba
Sekcje
2000 (18)- siatka
2000 (18) - godła
1965 I strefa - siatka
1965 I strefa - godła
1965 V strefa - siatka
1965 V strefa - godła
Osnowa geodezyjna
Wody Polskie
Plan Rędziny
Rysunek planu
Wypełnienia
Plan Poczesna
Rysunek planu
Wypełnienia
Plan Konopiska

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg