Informacja katastralna powiatu częstochowskiego
Pomoc      Strona starostwa     Strona główna geoportalu
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Ewidencja
Granice
Punkty
Numery działek
Adresy
Zabudowa
Obrys budynku
Funkcja
iIentyfikator budynku
Pozostałe
Sytuacja
Uzbrojenie
GESUT (2018- )
Ciepło
Energetyka
Gaz
Kanalizacja
Telekomunikacja
Woda
Inne sieci
Sieci niezidentyfikowane
Kanały, budowle podziemne
Uzbrojenie projektowane
GESUT proj. (2018- )
2017
2016
2015
Rzeźba
Sekcje
2000 (18)- siatka
2000 (18) - godła
1965 I strefa - siatka
1965 I strefa - godła
1965 V strefa - siatka
1965 V strefa - godła
Tereny zamknięte
Wody Polskie
Plan Rędziny
Rysunek planu
Wypełnienia
Plan Poczesna
Rysunek planu
Wypełnienia
Plan Konopiska

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg