Informacja katastralna powiatu częstochowskiego

Prezentujemy Użytkownikom Geoportalu niewielką część zasobu geodezyjno-kartograficznego prowadzonego dla powiatu częstochowskiego (ziemskiego). W obecnym pilotażu są to informacje dotyczące działek ewidencyjnych na tle ortofotomapy i granic administracyjnych. W miarę informatyzacji zasobu będą one uzupełniane o kolejne elementy. Dla części prezentowanego obszaru nadal prowadzone są mapy w postaci analogowej, a mapy numeryczne służą tylko do celów poglądowych.

Data importu danych z systemu egib: poprzedni dzień roboczy


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Wymaga to podpisania odpowiedniej umowy na dostęp ze Starostwem.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.

Kliknij tutaj, aby zadać pytania komornicze.

Kliknij tutaj, aby zamówić dane RCiWN.