Informacja katastralna powiatu częstochowskiego

Prezentujemy Użytkownikom Geoportalu niewielką część zasobu geodezyjno-kartograficznego prowadzonego dla powiatu częstochowskiego (ziemskiego). W obecnym pilotażu są to informacje dotyczące działek ewidencyjnych na tle ortofotomapy i granic administracyjnych. W miarę informatyzacji zasobu będą one uzupełniane o kolejne elementy. Dla części prezentowanego obszaru nadal prowadzone są mapy w postaci analogowej, a mapy numeryczne służą tylko do celów poglądowych.

Data importu danych z systemu egib: poprzedni dzień roboczy


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym. Przed przystąpieniem do połączenia w trybie chronionym, należy zainstalować certyfikat.

Pobierz certyfikat.

W przypadku Internet Explorera należy wybrać opcję „Otwórz” i postępować według wyświetlanych wskazówek. Dla przeglądarki Firefox należy zaznaczyć opcję certyfikatu dla strony internetowej. Instalacja certyfikatu jest operacją jednorazową.

Po zainstalowaniu certyfikatu, można przejść do przeglądania informacji katastralnej lub przeglądać zgłoszenia robót geodezyjnych. Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.

Kliknij tutaj, aby zadać pytania komornicze.